Ventilen hjælper unge ramt af alvorlig ensomhed

Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, der i over 20 år har arbejdet for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.

 

På landsplan driver vi 24 lokale tilbud rettet mod unge mellem 15-30 år, der føler sig alvorligt ensomme.

 

Målet er at hjælpe de unge ud af deres ensomhed ved at tilbyde et fællesskab med andre unge, hvor de laver aktiviteter sammen – og hvor de kan tale om deres ensomhed.

 

Vi tilbyder de unge et trygt rum, hvor de kan få trænet deres sociale kompetencer og få øget deres selvværd og deres evner til at danne og vedligeholde relationer til jævnaldrende.

 

På nationalt plan indsamler og udvikler Ventilen viden om ungdomsensomhed og redskaber til at forebygge og afhjælpe det.

Ventilen Danmark arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed ved at:

Understøtte og kvalitetssikre driften af 24 lokale tilbud til ensomme unge

Formidle viden om og redskaber til at forebygge og afhjælpe ungdomsensomhed

Udvikle og drive nye projekter og tiltag, der kan hjælpe endnu flere ensomme unge.

”Jeg følte ikke, at jeg passede ind noget sted. Jeg begyndte at sidde alene hver dag, og efter skole gik jeg hjem og lavede mine lektier.”

Ensomhed er et stort samfundsproblem

22% af de unge mellem 16-24 år. Det svarer til 220.000 unge!

 

De unge er den aldersgruppe, hvor ensomheden rammer hårdest. Langvarig ensomhed øger risikoen for at udvikle depression, angst, social fobi, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og selvmordstanker.

 

Ensomhed og isolation kan altså have store konsekvenser for den enkelte, men problemet har også konsekvenser på samfundsniveau.

 

Det kommer bl.a. til udtryk ved øget frafald fra uddannelser samt vanskeligheder ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og på sigt også dårligt fysisk helbred.

 

Ensomhed blandt unge er tabuiseret, og det betyder, at unge, der har følelsen, ofte er skamfulde og bebrejder sig selv deres situation. Skammen er med til at gøre det sværere for dem at søge hjælp og ændre deres situation.

Ventilens lokale tilbud – sociale aktiviteter, der styrker unge

Alle Ventilens lokale tilbud er selvstændige foreninger, der er drevet af unge frivillige.

 

For at sikre kvalitet, stabilitet og udvikling bliver deres indsats understøttet af Ventilen Danmark. De kan altid få hjælp og sparring, og vi løser en del af de administrative opgaver for dem, så de frivillige kan koncentrere sig om det, de gør bedst: At være nærværende og skabe rammer, hvor de unge kan finde en vej ud af deres ensomhed.

 

Det er de frivillige, der sammen med de unge står for at planlægge aktiviteter. Det kan være alt fra gåture, mad- og spilleaftener til skøjteture og museumsbesøg. Fælles for aktiviteterne er, at de fungerer som et socialt øverum for de unge. Derudover står de frivillige altid til rådighed, hvis en af de unge har brug for en mere personlig snak – og de faciliterer, at de unge ind i mellem også taler med hinanden om svære emner som venskaber, mobning og ensomhed. I vores KOMsammen-tilbud er der ud over ensomhed også fokus på sund mad og bevægelse. Man kan sige, at det er aktiviteterne, der er det tredje fælles. Og det er helt bevidst, for det er nemmere at være i et fællesskab og øve sig på sociale kompetencer, når man laver noget sammen.

“Ja, på alle områder har jeg fået det bedre. Jeg føler, Ventilen er det, der har reddet min ungdom."

Ventilerne har åbent 1-2 gange om ugen

I 2022 har der været 4449 ungebesøg, hvoraf 703 er unikke unge.
Nedenfor er tallene fra 2022 (Vær obs på, at der er flere Ventiler, end på listen til venstre, og de er talt
med).

Vi måler altid effekten af vores arbejde i vores årlige dokumentationsrapport. Resultaterne for 2022 er
endnu ikke helt klar, men i 2021 holdt Ventilens tilbud åbent 793 gange på trods af nedlukningen.

80,7 % af de unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen.

77,9 % af de unge har oplevet et styrket selvværd, siden de startede i Ventilen.

79,6 % af de unge har fået større tro på, at andre i egen alder synes godt om dem.

Bestil Fisk i sting og stimer

Udfyld dine oplysninger herunder for at bestille